Strategier inom Roulette

Hur ska du lägga upp strategin om du vill spela roulette på ett mer planerat sätt?Det finns några klassiska metoder som fungerar mer eller mindre bra:

 • Martingale-metoden
 • Den omvända Martingale-metoden
 • D’Alemberts metod
 • Fibonacci-metoden

Gemensamt för all är att du kan vinna bra med pengar kortsiktigt, men i längden förklorar du alltid. Så inse när du ska sluta. Du bör också hitta ett bord där skillnaden mellan lägsta och högsta tillåtna insats är så stor som möjligt.Roulette

Martingale-metoden

Antagligen världens mest använda spelsätt, den sk nybörjarmetoden. Fördubbla din insats varje du förlorar. När du vinner. starta om från början.Exempel: 1 – 2 – 4 – 8 -16 – 32 – 64 – 128 = VINST. 1 – 2 – 4 osv…

Den omvända Martingale-metoden

Här gör du tvärtom. Så länge du inte vinner satsar du 1, när du vinner dubblar du:Exempel: 1 – 1 – 1 – 1 = VINST, 2 = VINST, 4 = VINSTSå länge du inte vinner minimerar du förlusten, men när du vinner gäller det att stoppa i tid, annars förlorar du alla pengar.

D’Alemberts metod

En lite säkrare metod. Öka med 1 när du förlorar, minska med 1 när du vinner. Ifall spelet ger dig lika många vinster som förluster kommer du att gå med vinst.Exempel: Du börjar med insatsen 5 och förlorar. Så du satsar 6 och förlorar igen. Du satsar 7 och VINNER. Alltså minskar du till 6. Du VINNER IGEN och lämnar spelet. Du vann lika många spel som du förlorade men går hem med en vinst: -5 -6 +7 +6 = +2

Fibonacci-metoden

Det här bygger på den berömda matematiska sekvensen, dvs slå ihop dina två tidigare insatser när du gör din nya: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 – 144 – 233 – 377 och så vidare….När du vinner, gå tillbaka två steg i sekvensen och satsa den summanExempel:

 • Satsa på svart $3 — förlust
 • Satsa på svart $3 — förlust
 • Satsa på svart $6 — förlust
 • Satsa på svart $9 — förlust
 • Satsa på svart $15 — VINST
 • Satsa på svart $6 — förlust
 • Satsa på svart $9 — VINST
 • Satsa på svart $3 — VINST
 • Satsa på svart $3 — VINST

– 3 – 3 – 6 – 9 + 15 – 6 + 9 + 3 +3 = +3Du förlorade alltså fem gånger och vann bara fyra – ändå ligger du + 3Fördelen med den här metoden är att du kan gå med vinst trots att du förlorat fler gånger än du vunnit, men liksom med den omvända Martingale-metoden gäller det att ta hem vinsten innan du förlorar allt.