Figurspel

Figurspel är ett relativt stort begrepp inom spelvärden och innefattar alla slags spel där grunden är de tenn- eller plastfigurer som ställs upp på en skapad värld – oftast på ett speciellt spelbord. Någon spelplan finns inte utan världarna som spelen utspelar sig i byggs upp av spelarna själva. Detta gör även att spelen blir extremt olika gång till gång. Detta eftersom förutsättningarna förändras även om reglerna i grunden är de samma.FigurerFigurspel är en av de få spelgenrer som kan säga vara tudelad mellan hobby och spelande. Det finns ett flertal som spelar i mycket liten utsträckning men har sitt stora intresse i att skapa och måla figurer eller bygga den miljö som spelet ska utspelas i. I detta fall är det skapandet som är det primära. Detta samtidigt som andra är betydligt mer intresserade av själva spelet och inte har lika stort intresse för skapandet.Grundregeln är oftast att det är två eller fler spelare som möts i en krigsliknande situation. De olika figurerna har olika styrkor och för att skapa en rättvis start är det vanligt att figurerna poängsätts efter deras styrka och att man får plocka ut figurer upp till en viss ”poängsumma” inför ett spel. Antingen många svaga eller några få starka. Bäst är oftast en blandning.Reglerna kring hur figurerna får flyttas och hur man bekämpar sina fiender varierar mellan spelen. En sak som skiljer är exempelvis hur man mäter avståndet mellan de stridande figurerna. Det är relativt enkelt att utgå från en förutbestämd mätsticka som ofta följer med det spel man köper. Andra alternativ är att man utgår från en vanlig linjal och avgör avståndet i centimeter.I de flesta fall används tärningar som slumpgenerator vid själva krigssituationen. I vissa fall tärningar som har betydlig fler sidor än sex för att skapa en mer mångsidig spelidé. Det finns även spel där man använder sig av kort eller att figurernas styrkor ställs mot varandra och att den starkaste vinner.Två stora inriktningar på figurspel är:

  • Historiska

Här brukar spelarna utgå från stora slag genom historien och spelarna har även figurer som efterliknar den ena eller andra sidan i slaget. I dessa spel är det vanligt med relativt komplicerade regelböcker med fokus på olika händelser i kriget. Allt för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Bland annat är andra världskrigets slag representerade men även amerikanska inbördeskriget är väl representerad.

  • Fantasy och Sci Fi.

Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Figurerna kan se mycket olika ut och även de världar de kämpar sina krig i. De är inte realistiska vilket gör att reglerna även kan bli något friare.